chỉ dẫn sử dụng trung tâm báo cháy HOCHIKI FIRENET tình huống có cháy

Khi có cháy xảy ra, đèn LED “Fire” tại tủ FireNet sẽ chớp, còi (buzzer) tại tủ sẽ kêu, và sẽ kích hoạt chuông/còi/đèn chớp báo cháy có nối kết với hệ thống. Đồng thời, trên màn hình hiển thị LCD, chỗ đứng nơi có cháy xảy ra sẽ hiện lên bằng văn bạn dạng (có nội dung) như đã lập trình.

==>> Tham khảo:   pcthanglong.vn

có thể xem các sự cố cháy tiếp sau bằng phương pháp nhấn nút “More Fire Events” & dùng nút mũi tên lên/xuống để xem bảng kê sự cố.

Muốn tắt chuông/còi, thì vào cấp truy vấn 2 (Access Level 2) bằng cách bât công tắc “Enable Controls”, hoặc nhập password Cấp 2 rối nhấn nút “Alarm Silence”. Đèn Fire vẫn tiếp tục sáng, & chuông/còi sẽ tắt. Muốn kích họat chuông/còi kêu trở lại thì nhấn phím “Resound Alarm”. Muốn tắt chuông/còi/đèn báo cháy and trả khối hệ thống về chính sách hoạt động bình thường thì nhấn nút “Reset”.

trường hợp có sự cố kỹ thuật
Khi có sự cố kỹ thuật, còi (buzzer) tại tủ sẽ kêu, đèn LED “General Trouble” sẽ chớp, đèn LED chỉ định sự cố kỹ thuật cụ thể sẽ sang, & một thong tin về sự cố sẽ hiển thị trên màn hình LCD. Nếu cùng lúc có nhiều hơn thế một sự cố trouble lộ diện, thì đèn LED “More Events” sẽ sáng. Nhấn phím “More Events” & phím mũi tên lên/xuống để xem menu những sự cố, nhấn mũi tên phải để mở menu muốn xem, và dùng phím mũi tên lên/xuống để xem những sự cố kỹ thuật. Nhấn phím “?” để xem nhũng thong tin bổ sung cập nhật. – Khi có sự cố kỹ thuật, hãy liên lạc ngay với người có trách nhiệm.

==>> Tham khảo:   pcthanglong.vn
*Chức năng các phím trên Panel
– Alarm Silence: Tắt chuông/Còi sau khi tủ báo cháy nhận tín hiệu báo động.
– Re-sound Alarm: Kích hoạt chuông/còi kêu quay về sau khoản thời gian đã tắt.
– Panel Sounder Silence: Tắt còi (buzzer) của tủ FireNet.
– More Fire Events: Xem tuần tự những thiết bị kích hoạt báo động.
– More Events: Xem tuần tự các sự cố xảy ra trong hệ thống.
– Reset: Reset tủ báo cháy FireNet trở về thực trạng bình thường sau khi báo động hoặc lật mạch.
– Fire Drill: Test tín hiệu báo cháy. Khi tủ báo cháy FireNet đã truy vấn vào Cấp 2 (cần password hoặc chìa khóa), thì việc báo cháy thử (test) có thể tiến hành bằng phương pháp nhấn nút Fire Drill. Nhấn nút này một lần tiếp nữa để hoàn thành việc test.
– Lamp Test: Thử đèn. tất cả đèn and LED đều bật sáng.
– Programmable Function: Đặc tính cải thiện.
– Phím Phải/Trái: dùng để làm di chuyển qua bên phải/trái trong memu của màn hình hiển thị LCD.
– Phím Lên/Xuống: dùng để làm di chuyển hẳn qua lên/xuống trong memu của màn hình LCD.
– ?: Menu giúp sức về trạng thái hiện tại của hệ thống

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

Post Author: Nguyễn Hiệp