Miền Bắc ấm nắng suốt 3 ngày Tết

Theo Trung bụng Khí tịnh Thủy văn TƯ, suốt 3 ngày từ bỏ 28-30/1 (tức màn 1 – màn 3 Tết), người dân xứ Bắc sẽ đặt du xuân trong suốt máu trời đất nắng ráo, rét mướt cùng nhiệt chừng cao nhất trong suốt ngày lên tới 24-25 chừng C. Trong khi đấy, bữa […]