CĂN CỨ PHÁP LÝ QUẢN LÝ THU CHI ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, DỊCH VỤ CÔNG

E chào cô Hồng Trang  và các thầy cô tại EDUEBELIFE

Em muốn nhờ cô tư vấn 1 chút ạ. Đơn vị em là Sự nghiệp có thu. hoạt động chính bây giờ là mở lớp học. Mở lớp tại các khắp các tỉnh thành trên cả nước vì vậy các hoạt động thu chi đều diễn ra nhưng Kế toán không tham gia đi trực tiếp để kiểm soát Thu – chi thực tế lớp học.
Sau đó cán bộ phụ trách đi công tác về mới quyết toán lại với kế toán để ghi chép vào sổ.
Theo như tư vấn của 1 số chị em làm trong lĩnh vực kế toán cho em:
– Trong tờ quyết định mở lớp học có danh sách Ban quản lý lớp thì mình sẽ nói rõ vị trí trong quản lý lớp là kế toán và thủ quỹ của lớp đó. Theo đó trên phiếu chi và đề nghị thanh toán phần chữ kí của kế toán và thủ quỹ sẽ do kế toán và thủ quỹ lớp học kí vào nhằm gắn trách nhiệm khi họ thực hiện thu chi thực tế.
Em làm như vậy có được không ạ? Nếu được thì xin cô trích dẫn từ nguồn nào hộ e với ạ.
Em cảm ơn cô!

TRẢ LỜI

Chào bạn! Cám ơn bạn đã tin tưởng và chia sẻ với EDUEBFLIE. Thành thật xin lỗi bạn vì tôi trả lời chưa kịp thời do đây là đợt các DN đang trong mùa quyết toán, nộp BCTC cho cơ quan thuế nên thực sự tôi rất bận.

Tham khảo: Thuế giá trị gia tăng

Qua chia sẻ của em, tôi thấy có một số vấn đề cần lưu ý:

  1. VIỆC THU HỌC PHÍ CHƯA KỊP THỜI

Đơn vị cần xây dựng cơ chế báo cáo tiến độ thu thông quan các phương tiện thông tin như phần mềm kế toán online có tính bảo mật cao hoặc nếu không quá cần kiếm toát về vấn đè bảo mật, đơn vị có thể sử dụng các phương tiện truyền thông miễn phí như email, sky, viber thậm chí zalo để báo cáo kịp thời tình hình thu học phí em ạ.

DN nến đề nghị người quản lý lớp học nộp tiền học phí theo định kỳ ngay vào tài khoản đơn vị, không nên để đến hết kỳ công tác mới báo cáo. Kỳ ở đây có thể là hằng ngày hoặc 1 tuần 2 lần, 1 lần…

  1. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM GIỮA THỦ QUỸ VÀ KẾ TOÁN CẦN RÕ RÀNG

Căn cứ Luật kế toán năm 2015, chức danh kế toán và thủ quỹ cần thực hiện độc lập về mặt chuyên môn để giám sát nhau em nhé. Kế toán phản ánh độc lập hoạt động thu chi tại lớp học dựa trên các chứng từ gốc, còn thủ quỹ chịu trách nhiệm về sự an toàn của quỹ tiền mặt. Hai phần hành này thường xuyên đối chiếu, giám sát lẫn nhau nhằm giảm thiếu rủi ro sai sót và gian lận trong quá trình thu, chi tiền mặt.

  1. CĂN CỨ PHÁP LÝ QUẢN LÝ THU CHI ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, DỊCH VỤ CÔNG

Căn cư pháp lý để quản lý thu chi đối với đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công của Đơn vị em, khá khác với Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Em có thể tham khảo các nguồn văn bản pháp lý sau:

Xem thêm: Hệ thống pháp luật về thuế

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Quyết định số 695/QĐ-Ttg của Thủ tưởng chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tụ chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Bộ tài chính, được ban hành kèm theo Quyết định 3288/QĐ-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán áp dụng từ 01/01/2018 đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/09/2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính.

 

Từ các quy định pháp lý trên, đơn vị cần xây dựng 01 Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với đặc điểm hoạt động ,nhu cầu quản lý, yêu cầu chức năng nhiệm vụ của Đơn vị, trình cơ quan cấp trên phê duyệt, tro ng đó sẽ đè cập chi tiết cách thức quản lý các khoản thu như thu học phí tại các lớp học như đề xuất của em. Qua kinh nghiệm tư vấn nhiều đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công, tôi nhận thấy  Quy chế chi tiêu nội bộ có ý nghĩa và giá trị pháp lý cực kỳ quan trong đối với hoạt động và sự phát triển bền vững  của các Đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công như  trường hợp của em.

Mong em đã có gợi ý phù hợp để giải quyết tốt tình huống của Đơn vị mình!

Post Author: Nguyễn Hiệp